youcanhurtmebitch:

serdika:

only-bulgarian-things:

По желание на yoni-sick-cunt 
only-bulgarian-things.tumblr.com

!!!

:)

youcanhurtmebitch:

" Да беше сърце като всички сърца, ама то - хартиено. Всеки пише, драска, после го смачква и захвърля. Никой не се научи как да го обича. Никой не разбра, че второ нямам.. "

cjaypapifresh:

Matte black r8

(via youcanhurtmebitch)

"„Опитай…” – прошепнала Мечтата.
„Какво? Пак ли?!” – възмутил се Опитът.
„Ха…, отново, заради мен.” – ухилила се Причината.
„Не! Заради мен!” – надигнала глас Гордостта.
„Участвам!” - обявила Решителността.
„Накъде без мен?” – попитало Безумието.
„Без теб, навсякъде …” - отвърнало Спокойствието.
„А може би да отложим за утре?” – предложило Съмнението.
„Сега или никога.” – отсякла Упоритостта.
„А може би… не трябва?” - промърморила Предпазливостта.
„Млъкни!” – гракнала Храбростта.
„Сега или никога!” – повтори Упоритостта.
„Най-важното е само да не е като вчера!” - предупредила Обидчивостта.
„Вчера няма да се повтори!” - успокоила Глупостта.
„Всичко ще бъде по друг начин!” – излъгало Предчувствието.
„Цялата тази работа ми прилича на нещо…” - замислила се Паметта.
„Ех, вие…” – процедила през зъби Мечтата."

(Source: meliss94, via denitsa-ivanova)

insanity-and-vanity:

Falling in Love No. 36, August 1960

(Source: adelphe, via crankitupx)

Timestamp: 1409552189

insanity-and-vanity:

Falling in Love No. 36, August 1960

(Source: adelphe, via crankitupx)

foxmouth:

Perpetual Calendar, 2013 | by Arina Pozdnyak

(via bulgariandiver)

Timestamp: 1409552069

foxmouth:

Perpetual Calendar, 2013 | by Arina Pozdnyak

(via bulgariandiver)

(Source: crowie2, via bulgariandiver)